U Bratislavi je od 7 – 11. decembra ove godine održan Drugi regionalni trening o temi: „Ex-ante Policy Impact Assessment“ (Prethodna procjena uticaja politika).

Cilj treninga bio je upoznati sudionike sa principima i funkcioniranjem procjene uticaja politika (PIA), te unaprijediti znanje ciljanih praktičara o ex-ante procjeni utjecaja na politiku metodologije i alate, te njihovu primjenu u praksi kao dio politike razvoja u njihovim zemljama

Učesnici treninga upoznati su sa procesom procjene uticaja politika u drugim zemljama kao i sa  radom na ključnim elementima koje podrazumijeva PIA.

Ideja cjelokupnog programa bila je da se učesnici treninga, kroz podjelu u grupe i rad na slučajevima,  aktivno i teoretski upoznaju sa postignutim rezultatima PIA u regionu i šire te prošire praktična znanja u provođenju PIA-e. Tema jedne od sesija bila je i značaj konsultacija i aktivnog razgovora sa saučesnicima konsultacija. Predstavljeni su i primjeri konsultacija koji se zasnivaju na UNDP-ovom Vodiću za korisnike ali i UNDP-ove interaktivne platforme i materijali koji će učesnici treninga moći koristiti u svom budućem radu.
Treningu je, pored državnih službenika iz Hrvatske, Moldavije i Srbije, prisustvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.