Ekspertska misija na temu: "Expert Mobilisation on Directive on electronic-commerce (Zakonodavstvo vezano za elektronsko poslovanje)" biće održana 5. i 6. novembra 2009. godine u Banjaluci. Mjesto održavanja je zgrada Vlade Republike Srpske, a domaćin misije je Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske.

Događaj je organizovan u okviru TAIEX programa i u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske. TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) je instrument Generalnog Direktorata Evropske komisije za proširenje i obuhvata tehničku pomoć i razmjenu informacija sa zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima za članstvo u EU, prvenstveno u segmentu EU zakonodavstva. To podrazumijeva usklađivanje zakonodavstva države sa pravnom stečevinom EU (EU Acquis) i implementaciju EU zakonodavstva.

U fokusu ove ekspertske misije biće Direktiva Evropske komisije o elektronskom poslovanju (200/31/EC), njen sadržaj, transponovanje, implementacija i obaveze koje iz nje proizilaze. Eksperti Evropske komisije koji vode misiju prezentovaće iskustva Mađarske i Estonije u ovoj oblasti. Zakon o elektronskom poslovanju sastavni je dio legislative Jedinstvenog tržišta Evropske Unije (EU Internal Market).