Šta podrazumijeva unutarnje tržište Evropske unije i dokle je stigla Bosna i Hercegovina u prilagođavanju svojih zakona tom tržištu? Koje su prepreke na tom putu i kako ih prevazići? O ovim pitanjima će 2. aprila na Jahorini razgovarati predstavnici Evropske unije sa članovima državnog i entitetskih parlamenata u BiH, te Skupštine Distrikta Brčko, u okviru pete sesije „Parlamenta za Evropu“.

Unutarnje tržište u kontekstu četiri osnovne slobode Evropske unije tema je o kojoj će sa parlamentarcima razgovarati bivši talijanski premijer i predsjedavajući Međunarodne komisije za Balkan Giuliano Amato. Šef Delegacije Evropske komisije Dimitris Kourkoulas će naglasiti potrebu stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH kao faktor u napretku prema članstvu u Evropskoj uniji. Ambasador Mađarske u Hrvatskoj, Peter Györkös,  prenijet će iskustva njegove zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dok će šef Ureda Evropske komisije na Kosovu, Renzo Daviddi, govoriti o samom procesu stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora i ulozi bankarskog sektora u procesu evropskih integracija.

Prioritete i obaveze institucija Bosne i Hercegovine u stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora će izložiti Maja Rimac Bjelobrk iz Direkcije za evropske integracije. Viceguverner Centralne banke BiH Fariha Imamović govorit će o bankarskom sektoru u BiH u kontekstu evropskih integracija.

„Parlament za Evropu“ ima za cilj da ključne aktere u procesu evropskih integracija informira o zahtjevima i standardima Evropske unije i da ih potakne da u parlamentima aktivno rade na reformama neophodnim za pridruživanje Evropskoj uniji.