Supervizor za Brčko Raffi Gregorian izdao je juče Nalog kojim se donose izmjene Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, saopćio je Ured visokog predstavnika u BiH. 

Utvrđeno je da postojeći zakon nije u skladu sa zakonodavstvom države Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se reguliše suspendovanje sa dužnosti državnih službenika protiv kojih se vodi krivična istraga.

Supervizor je izrazio bojazan da krivične istrage koje su važne za državnu bezbjednost Bosne i Hercegovine i koje imaju veze sa njenim predpristupnim obavezama prema Evropskoj uniji mogu biti ometene takvom neusklađenošću odgovarajućih zakona Distrikta i države.

“Imam u vidu potrebu da se osigura da zakoni Brčko distrikta, kojeg Arbitražni tribunal spominje kao “instituciju BiH”, budu u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa odgovarajućim zakonima države Bosne i Hercegovine”, rekao je supervizor.

Izmjena Zakona je tehničke prirode ali je važna i vremenski ključna, te se prema tome ne smije odlagati dok Skupština distrikta ponovo bude u redovnom sazivu.

Supervizor je stoga donio odluku, nakon konsultacija sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta, da putem naloga supervizora donese ovu izmjenu kako bi osigurao pravnu sigurnost za sve državne službenike Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.