Supervizor za Brčko Raffi Gregorian izdao je juče Nalog kojim se donose izmjene Zakona o državnoj službi u tijelima uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Utvrđeno je da postojeći zakon nije sukladan sa zakonodavstvom države Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se regulira suspendiranje s dužnosti državnih službenika protiv kojih se vodi kaznena istraga.

Supervizor je izrazio bojazan da kaznene istrage koje su važne za državnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koje imaju veze sa njenim pretpristupnim obvezama prema Europskoj uniji mogu biti ometene takvom neusklađenošću odgovarajućih zakona Distrikta i države.

“Imam u vidu potrebu osigurati da zakoni Brčko distrikta, kojeg Arbitražni tribunal spominje kao “instituciju BiH”, budu u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa odgovarajućim zakonima države Bosne i Hercegovine”, rekao je supervizor.

Izmjena Zakona je tehničke prirode ali je važna i vremenski ključna, te se prema tome ne smije odlagati dok Skupština distrikta ponovo bude u redovitom sazivu.

Supervizor je stoga donio odluku, nakon konzultacija sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta, da putem naloga supervizora donese ovu izmjenu kako bi osigurao pravnu sigurnost za sve državne službenike Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.