Evropska komisija je u izvještaju o napretku BiH u 2008. godini prezentiranom danas u Sarajevu ocijenila da je evidentiran napredak u reformi javne uprave, koja je jedan od ključnih prioriteta Evropskog partnerstva.

Ured koordinatora za reformu javne uprave, stoji između ostalog u izvještaju, napravio je značajan progres u popunjavanju kapaciteta. Sadašnji broj zaposlenih je 35. Nastavljeno je praćenje implementacije Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana 1, a do septembra 2008. godine implementacija je dostigla 28 posto.

U izvještaju Evropske komisije navodi se da je operativna saradnja sa koordinatorima reforme javne uprave sa nivoa FBiH, RS, i Brčko Distrika unaprijeđena ali da je potrebno uložiti i dodatne napore. Ured koordinatora ojačao je kapacitete prvenstveno na polju upravljanja Fondom za RJU i koordinacije donatorskih aktivnosti.

„Fond za RJU postao je operativan, a prvi projektni prijedlozi usvojeni u vrijednosti trećine trenutno raspoloživih sredstava Fonda“, stoji u izvještaju.

Uprkos ovom napretku administrativne strukture su u određenim slučajevima i dalje fragmentirane, sa dupliciranom i nejasnom podjelom nadležnosti i na horizontalnom i na vertikalnom nivou. Koordinacija između državne i entitetskih agencija za državnu službu je unaprijeđena ali se i dalje čeka na harmonizaciju tri zakona o državnoj službi.

Evropska komisija bilježi da smještaj državnih institucija i dalje predstavlja problem jer nova zgrada Vijeća ministara ne može primiti sve uposlenike državnih ministarstava.

„BiH je još u ranoj fazi reforme javne uprave koju treba ubrzati. Kompleksnost i glomaznost instutucionalne strukture nastavlja da umanjuje njenu efikasnost. Stoga je potrebno učiniti dodatne napore u poboljšanju efikasnosti, stabilnosti i transparentnosti državne službe na svim nivoima“, navodi se u izvještaju.

Dimitris Kurkulas, šef delegacije Evropske komisije u BiH na konferenciji za novinare kazao je da je BiH ostvarila napredak u ispunjavanju političkih kriterija u toku prve polovine 2008. godine.

„Državni Sud je nastavio sa procesuiranjem ratnih zločina i suđenja se generalno odvijaju u razumnom vremenskom roku i u skladu sa međunarodno priznatim principima. Općinski izbori održani u oktobru 2008. godine su provedeni u skladu sa međunarodnim standardima. Međutim, nedostatak konsenzusa u vezi sa glavnim karakteristikama jačanja države, stalni izazovi Dejtonskog mirovnog sporazuma i zapaljiva retorika su nepovoljno uticali na funkcionisanje institucija i usporili reforme, posebno od sredine ove godine. Vlasti još uvjek nisu pokazale dovoljno kapaciteta da preuzmu neophodne političke ovlasti i odgovornost“, kazao je Kurkulas.

Prema njegovim riječima, napredak nije zabilježen po pitanju ustavne reforme.

„Važno je da BiH, kao buduća članica EU, govori jednim jezikom“, rekao je Kurkulas i naglasio da bez popisa stanovništa nema ni potpisivanja Sporazuma sa EU.

Što se tiče evropskih standarda, napredak je ostvaren na polju carina, poreza, poljoprivrede, transporta, vizne administracije, upravljanja granicom, azila i migracije.