U nastavku rada na implementaciji projekta „Unapređenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi“ predviđene su aktivnosti razvoja modela okvira sposobnosti/kompetencija za rukovodeće i nerukovodeće državne službenike.

Tim povodom, 31.10.2008. godine u Sarajevu u prostorijama  Ureda koordinatora za reformu javne uprave održana je radionica/fokus grupa koja je okupila predstavnike institucija i organa uprave koji su uključeni u projekat i koji su u proteklom periodu provodili analizu poslova i radili na pripremi opisa radnih mjesta, primjenom metodologije koja je razvijena u okviru projekta.  Radionicu su moderirali i vodili stručnjaci iz Nacionalne škole za upravu iz Velike Britanije, koji zajedno sa UNDP BiH osiguravaju tehničku pomoć u sklopu projekta.

U sklopu prvog dijela, fokus grupa je okupila   rukovodeće državne službenike koji su učestvovali u postupku analize radnih mjesta i sa kojima su analitičari iz njihovih matičnih institucija provodili intervjue.    

U drugom dijelu, fokus grupa je okupila određeni broj nerukovodećih državnih službenika sa kojima su takođe obavljeni intervjui i za čije pozicije su rađeni opisi poslova.

U ponedjeljak, 3.11.2008. godine biće održana  druga radionica u Banja Luci za rukovodeće i nerukovodeće državne službenike iz institucija i organa uprave  Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koji sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti.