Četvrta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa treće sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 07.05.2008.godine;

2. Odobravanje projektnog prijedloga i projektnog zadatka "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH" iz oblasti Upravnog postupka;

3. Odobravanje projektnog zadatka "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" iz oblasti Informacione tehnologije;

4. Odobravanje projektnog prijedloga i projektnog zadatka "One Stop Shop" (pilot projekat) iz oblasti Informacione tehnologije;

5. Odobravanje projektnog prijedloga "Strateško komuniciranje" iz oblasti Institucionalne komunikacije;

6. Odobravanje projektnog prijedloga "Finansiranje publikovanja časopisa »Moderna uprava" iz oblasti Institucionalne komunikacije;

7. Odobravanje projektnog prijedloga "Informacioni sistem upravljanja budžetom" iz oblasti Javne finansije;

8. Razmatranje "Zapisnika o radu i izvještaja Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekata "Obuka službenika za informisanje u organima uprave BiH" i "Uspostava mreže info polica" sa prijedlogom mjera za fazu pretkvalifikacije";

9. Razmatranje dokumenta "Smjernice za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave" i pristiglih komantara na isti;

10. Razno.

biće održan u srijedu 23. jula 2008. godine sa početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH.