Drugi međunarodni i simpozijum o razvoju javne uprave u Jugoistočnoj Evropi održan je 19. i 20. juna 2008. godine, na Fakultetu za upravu u Ljubljani. Događaj je organizovao Univezitet u Ljubljani – Fakultet za upravu, u saradnji sa NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Glavni cilj simpozijuma bio je iniciranje i jačanje naučne i profesionalne saradnje u oblasti razvoja javne uprave u Jugoistočnoj Evropi. Kroz diskusiju i radne grupe, te razmjenu pozitivnih iskustava, simpozijum je zamišljen kao doprinos bržem razvoju discipline koja se bavi javnom upravom, nauke, saradnje, i naročito razvoju upravnih kapaciteta u regiji.

U pogledu učesnika, simpozijum je imao za cilj okupiti članove akademske zajednice i istraživače iz naučnih ustanova, kao i praktičare – stručnjake iz lokalnih i međunarodnih institucija koji su uključeni u razvoj javne uprave. Razmjena iskustava iz prakse, i jačanje teoretske osnove izuzetno su bitni u razvoju javne uprave u regiji, a naročito u kontekstu eurointegracija. U događaju su učestvovali i predstavnici Ureda koordinatora za refomu javne uprave u BiH.

Događaj je okupio oko 80 učesnika iz 13 zemalja, većinom zemalja Jugoistočne Evrope (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Poljska, Češka, Jermenija, Turska, Makedonija, Austrija, Slovenija). Predavači su bili univerzitetski profesori i naučni radnici iz pomenutih zemalja, te stručnjaci iz institucija i državne službe.

Cilj simpozijuma bio je pokrivanje tri tematske oblasti:

  • Teoretski i sistemski razvoj javne uprave;
  • Obuka i in-service trening za zaposlene u javnoj upravi
  • Postojeći istraživačko razvojni projekti i programi saradnje u regiji.

U opštom dijelu simpozijuma održano je nekoliko interesantnih prezentacija o aktuelnim temama – Novi javni menadžment (New Public Management), razvoj E-uprave i uspostavljanje Centra E-upravljanja (E-governance) za Jugistočnu Evropu. Nakon opštog dijela učesnici su izabrali tematske grupe – radionice u kojima su se diskutovale određene teme.

U tematskim grupama prezentovane su brojne teme iz oblasti javne uprave zemalja učesnika simpozija. Neke od tema diskutovanih u radnim grupama odnosile su se na: državnu službu u zemljama Jugoistočne Evrope i poređenje sa zemljama EU; obuke državnih službenika; javnu i lokalnu upravu; precepciju medija o javnoj upravi; Plate u državnoj službi u Jugoistočnoj Evropi; E-Government i E-usluge; organizaciona i socijalna pitanja javnog sektora, i druge.

Na zatvaranju simpozijuma diskutovani su zaključci sa tematskih radionica i najavljeno je objavljivanje publikacije sa izabranim radovima koji su prezentovani tokom dva dana. Simpozijum je zvanično zatvoren sa generalnom ocjenom da je bio uspješan i da je prethodno postavljeni cilj cilj ispunjen. Treći simpozijum, koji će se oslanjati na zaključke i iskustva sa održanog simpozijuma, najavljen je za narednu godinu.

Više informacija o ovom događaju moguće je pronaći za zvaničnom web sajtu Fakulteta za upravu u Ljubljani – www.fu.uni-lj.si