Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija održan je u petak, 20.06.008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Sastanku su, u svojstvu članova ili zamjenika članova, prisustvovali predstavnici sva četiri nivoa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U skladu sa dnevnim redom sastanka, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima. Imenovan je i Predsjedavajući Nadzornog tima koji će se, u skladu sa Poslovnikom, rotirati tromjesečno.

Nadzorni tim jednoglasno je usvojio i projektni prijedlog projekta “Strateško komuniciranje” koji obuhvata sva četiri administrativna nivoa u BiH i čiji je predlagač Ured koordinatora za reformu javne uprave. Također su razmatrani i individualni projektni prijedlozi predlagača ispred Republike Srpske i Brčko distrikta BiH “Finansiranje publikovanja časopisa Moderna uprava” i “Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou”.

Prisutnima je prezentiran način popunjavanja monitoring tabele Izvještaja o kvartalnom napretku implementacije Akcionog plana 1 za oblast Institucionalne komunikacije.

Sudionici sastanka su razgovarali i o trenutnom stanju u predmetnoj oblasti, stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana 1, prioritetnim reformskim aktivnostima za realizaciju, kao i o projektima na kojima se trenutno radi.