Састанак Надзорног тима за реформску област Институционална комуникација одржан је у петак, 20.06.008. године, у просторијамаКанцеларије координатора за реформу јавне управе.

Састанку су, у својству чланова или замјеника чланова, присуствовали представници сва четири нивоа извршне власти у Босни и Херцеговини. У складу са дневним редом састанка, једногласно је усвојен Пословник о раду Надзорног тима. Именован је и Предсједавајући Надзорног тима који ће се, у складу са Пословником, ротирати тромјесечно.

Надзорни тим једногласно је усвојио и пројектни приједлог пројекта “Стратешка комуникација” који обухвата сва четири административна нивоа у БиХ и чији је предлагач Канцеларија координатора за реформу јавне управе. Такође су разматрани и индивидуални пројектни приједлози предлагача испред Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ “Финансирање публиковања часописа Модерна управа” и “Подршка јачању грађанског учешћа на локалном нивоу”.

Присутнима је презентован начин попуњавања мониторинг табеле Извјештаја о кварталном напретку имплементације Акционог плана 1 за област Институционалне комуникације.

Учесници састанка су разговарали и о тренутном стању у предметној области, степену реализације мјера из Акционог плана 1, приоритетним реформским активностима за реализацију, као и о пројектима на којима се тренутно ради.