U ponedeljak 16.06.2008 u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u Sarajevu, održan je sastanak Nadzornog tima (NT) za implementaciju mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javnih finansija.

U skladu sa dnevnim redom sastanka, prisutni članovi uoznali su se sa prvim projektnim prijedlogom iz oblasti Javnih finansija pod nazivom "Informacioni sistem upravljanja budžetom (BMIS)". Nakon diskusije o projektnom prijedlogu, prisutni članovi su pomenuti prijedlog i usvojili. S obzirom da na sastanku nisu bili prisutni članovi Nadzornog tima ispred Vijeća ministara BIH, dogovoreno je da Ured koordinatora uputi dopis ovim članovima da se izjasne u pisanoj formi o ovom projektu.

Ovaj projekt podrazumijeva implementaciju na sva 4 upravna nivoa u BIH, kroz uvođenje informacionog sistema koji ce pomoci donosiocima odluka u planiranju i alokaciji novcanih sredstava prilikom izrada budzeta. Na sastanku je razgovarano i o budućem sastavu Implementacionog tima za realizaciju ovog projekta.

Sudionici sastanka su razgovarali i o trenutnom stanju u predmetnoj oblasti, stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana 1, te prioritetnim reformskim aktivnostima za realizaciju.