У понедељак 16.06.2008 у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, у Сарајеву, одржан је састанак Надзорног тима (НТ) за имплементацију мјера Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Јавних финансија.

У складу са дневним редом састанка, присутни чланови уознали су се са првим пројектним приједлогом из области Јавних финансија под називом "Информациони систем управљања буџетом (BMIS)". Након дискусије о пројектном приједлогу, присутни чланови су поменути приједлог и усвојили. С обзиром да на састанку нису били присутни чланови Надзорног тима испред Савјета министара БИХ, договорено је да Канцеларија координатора упути допис овим члановима да се изјасне у писаној форми о овом пројекту.

Овај пројекат подразумијева имплементацију на сва 4 управна нивоа у БИХ, кроз увођење информационог система који ће помоћи доносиоцима одлука у планирању и алокацији новчаних средстава приликом израда буџета. На састанку је разговарано и о будућем саставу Имплементационог тима за реализацију овог пројекта.

Судионици састанка су разговарали и о тренутном стању у предметној области, степену реализације мјера из Акционог плана 1, те приоритетним реформским активностима за реализацију.