Evropska komisija izdala je saopštenje usmjereno ka nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa Godišnjim izvještajem o napretku.

U saopštenju se navodi da Evropska komisija svake godine izdaje Godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Izvještaj o napretku usmjeren je ka procjeni situacije u svakoj zemlji koja je kandidat i potencijalni kandidat u procesu integracije u EU.

Ovogodišni Izvještaj o napretku prati sličnu stukturu kao i prethodni Izvještaj za 2007. godinu. Referirati će se na svaki od relevantnih kriterija (politički kriterij, ekonomski kriterij i evropski standardi) napretka koji je Bosna i Hercegovina zabilježila od oktobra 2007. do oktobra 2008. godine. Progres se mjeri na osnovu donijetih konkretnih odluka, usvojene legislative i stepena implementacije. U okviru političkog kriterija, i javna uprava u BiH, te njena reforma, također su značajan dio.

Osim sa institucijama vlasti i javne uprave, Evropska komisija nastoji da jača i dijalog sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Stoga su nevladine i organizacije civilnog društva pozvane da dostave ulazne informacije i doprinesu kreiranju Godišnjeg izvještaja u oblastima kojima su posvećene i koje prate. Komisija ima za cilj da realno evaliura napredak naše zemlje u procesu eurointegracija, čemu će zasigurno doprinijeti i precizni, provjerljivi i objektivni podaci dostavljeni od civilnog sektora.

Više informacija moguće je pronaći na web stranici Delegacije evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Godišnje izvještaje Evropske komisije za 2006. i 2007. godinu možete preuzeti i na našoj stranici. Također, u našoj kategoriji RJU i EU integracije možete saznati više o vezi između reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i procesa eurointegracija.