Reforma javne uprave u BiH bila je tema posljednjeg EU Brunch-a, održanog 6. jula 2007. god. u EU Info centru sarajevske Općine Stari Grad. EU Brunch je mjesečni susret s novinarima u okviru projekta ''Upoznajmo Europu'', kojeg provode Direkcija za europske integracije BiH i Delegacija Europske komisije u našoj zemlji.

Koordinatorica reforme javne uprave u BiH Nevenka Savić, novinarima je najavila ovosedmično poptisivanje Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave. Ovim će biti ispunjeni politički i operativni uslovi za koordinaciju aktivnosti na provođenju mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, kao i finansiranje projekata iz oblasti reforme javne uprave.

''Reforma javne uprave je dugoročan proces, koji bi nakon potpisivanja ovih dokumenata trebao da krene punim zamahom'', kazala je Savić.

EU Brunch-u je prisustvovao i Dirk Lange, šef odjela za Albaniju i BiH u Generalnoj direkciji Europske komisije za proširenje. Lange je naglasio da je reforma javne uprave jedna od ključnih u okviru Europskog partnerstva, bez koje neće biti moguće pristupiti fondovima EU. Ocijenio je i da za ovu reformu ne postoji model kojeg je moguće preuzeti iz ostalih zemalja.

''Dokumenti EU nigdje ne navode kako treba organizovati sektor javne uprave, već svaka zemlja mora sama pronaći rješenje'', rekao je Lange. Novinari su također informisani da je dan uoči EU Brunch-a održan Sastanak monitoringa reformskog procesa u BiH (RPM) na kojem je konstatiran evidentan napredak u reformi javne uprave u BiH.

Savić i Lange su ocijenili da reforma javne uprave u medijima i široj javnosti nema publicitet kakav zaslužuje, iako je riječ o izuzetno važnom reformskom procesu od čijeg uspjeha zavisi uspjeh i ostalih reformi u BiH.