Broj projekta:  
Ime projekta: Održivi razvoj neprofitnog sektora u BiH
Kratak opis: Program ima za cilj da podrži modernizaciju građanskog društva u BiH tako što će podsticati lokalne NVO da preuzmu vodeću ulogu u razvoju pitanja građanskog društva. Ovo konkretno znači da projekat nastoji da na bazi konsenzusa gradi strategiju i program za razvoj i reguliranje sektora i uvede institucionalne mehanizme za partnerstvo javnog i privatnog sektora i da služi kao posredna organizacija za podršku. Ovaj projekat radi u partnerstvu sa 16 domaćih NVO i mrežama NVO, što predstavlja više od 300 domaćih organizacija širom BiH.
Oblast projekta: Razvoj civilnog društva
Donator: USAID
Organizacija, izvođač, partner: Center for Civil Society Promotion (CCSP)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: maj 2004. – august 2007.
Ukupan budžet (€): 239,373.00 (USD 339,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Kasey Vannett, USAID Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 39, tel:+387 33 702 300, www.usaid.ba