Broj projekta: 00035056
Ime projekta: Jačanje kapaciteta predstavnika bh. vlada za izradu politika, razvoj strategija i implementaciju reforme javne uprave (RJU) i modernizaciju praksi upravljanja ljudskim potencijalima
Kratak opis: 1. Modernizacija i harmonizacija praksi upravljanja ljudskim potencijalima

U okviru procesa modernizacije i poboljšanja javne uprave, ovim projektom UNDP približava državne i entitetske strukture uprave, ciljajući poboljšanje praksi ljudskih potencijala, uključujući procedure zapošljavanja i ocjene učinka.

2. Podrška kapacitetima za strateško planiranje i razvoj politika
U okviru komponente koja se bavi jačanjem stvaranja politika i formulisanja strategije reforme javne uprave (RJU), postavljene su dvije komponente:

a) pravne i institucionalne postavke i procedure na nivou Vijeća ministara BiH
b) lični tehnički kapaciteti pojedinaca u ministarstvima i drugim upravnim organima institucija BiH, koji imaju odgovornosti za stvaranje politika i formulisanje strategija.

Oblast projekta: Izrada politika/Ljudski potencijali/Upravni postupak
Donator: SOROS/UNDP TRAC
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: oktobar 2004 – 31.decembar 2009.
Ukupan budžet (€): UKUPNO: 611,828.90 (USD 866,471.92)
SOROS: 349,408.80 (USD 494,831.92),
UNDP TRAC: 262,420.60 (USD 371,640.00)
Budžet po godinama implementacije: 2004/2005 2006 2007 2008
USD 337,085.69 USD 143,066.00 USD 271,570.23 USD 114,750.00
Kontakt osoba za donatora: Amna Muharemovic, rukovodilac oblasti RJU, amuharemovic@undp.ba
Bianca Schoenberger,
rukovodilac programa RJU bschoenberger@undp.ba