Broj projekta: IPA/2010/245-723 Budžetska godina: (IPA 2008 dio I)
Ime projekta: Svjesnost o EU II
Kratak opis: Opći cilj projekta je da osigura da BiH javno mnijenje, civilno društvo i vladini sudionici podržavaju ulazak BiH u Evropsku uniju.
Oblast projekta: EU svjesnost
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE SA
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 18. juli 2010. –12. decembar 2012.
Ukupan budžet (€): 1.248.100,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
     
Kontakt osoba za donatora: Skubida Dominika, Skenderija 3a, Sarajevo, tel.::+387 33 254 700