Број пројекта: IPA/2010/245-723 Буџетска година: (IPA 2008 дио I)
Име пројекта: Свјесност о ЕУ II
Кратак опис: Општи циљ пројекта је да осигура да БиХ јавно мнијење, цивилно друштво и владини судионици подржавају улазак БиХ у Европску унију.
Област пројекта: ЕУ свјесност
Донатор: Делегација Европске уније
Организација, извођач, партнер: BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE SA
Статус имплементације: У току
Trajanje projekta: 18. јул 2010. –12. децембар 2012.
Укупан буджет: (€): 1.248.100,00 EUR
Буджет по годинама имплементације: (USD): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
       
Контакт особа за донатора: Скубида Доминика, Скендерија 3а, Сарајево, тел.::+387 33 254 700