Broj projekta: CARDS/2009/209-832
Ime projekta: Razvoj informacionog sistema za obavještenja o javnim nabavkama (GO-PROCURE)
Kratak opis: Projekat za razvoj softvera koji bi omogućio simultano objavljivanje obavještenja o javnim nabavkama na web stranicama Agencije za javne nabavke i u Službenom Glasniku BiH
Oblast projekta: Javne nabavke
Donator: DEU
Organizacija, izvođač, partner: SRC.SI SISTEMSKE INTEGRACIJE DOO
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 17. juni 2009. – 13. avgust 2011.
Ukupan budžet (€): 87,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2007
2008
2009 2010
Kontakt osoba za donatora: Irena Šotra, task manager, Skenderija 3a, Sarajevo, +387 33 25 47 00