Broj projekta:  
Ime projekta: Institucionalna saradnja sa revizorskim institucijama Bosne i Hercegovine
Kratak opis: Švedski državni ured za reviziju (SNAO) i tri glavne institucije za reviziju u Bosni i Hercegovini (BiH SAIs), počele su institucionalnu saradnju na vladinoj reviziji 2000 godine. U 2007. godini, partneri su se složili da bi se saradnja trebala nastaviti u trećoj i posljednjoj fazi projekta tokom perioda 2007-2008. Strateški plan razvoja glavnih institucija za reviziju u BiH je glavna baza za treću fazu projekta. Ukupni cilj projekta bi se trebao postići kroz aktivnosti u dvije oblasti: institucionalno jačanje i profesionalna nadogradnja.
Oblast projekta: Javne finansije
Revizija: obuka u finansijskoj i reviziji učinka, kao i razvoj vanjskih i unutrašnjih odnosa, putem npr. podrške razvoju procedura i priručnika.
Donator: Švedski državni ured za reviziju (SNAO)
Organizacija, izvođač, partner: Glavne institucije za reviziju u Bosni i Hercegovini
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 2007. – 2008.
Ukupan budžet (€): 1,500,000.00
Budžet po godinama implementacije:
2007 2008
       
Kontakt osoba za donatora: Ms. Ariane Andersson, rukovodilac projekta, Strosmajerova 6/1, 71 000 Sarajevo,(tel.) 00 387 33 217 951, (faks) 00 387 33 217 945, (mobitel) 00 387 61 899 125