Broj projekta:  
Ime projekta: Institucionalna suradnja sa revizorskim institucijama Bosne i Hercegovine
Kratak opis: Švedski državni ured za reviziju (SNAO) i tri glavne institucije za reviziju u Bosni i Hercegovini (BiH SAIs), počele su institucionalnu suradnju na vladinoj reviziji 2000 godine. U 2007. godini, partneri su se složili da bi se suradnja trebala nastaviti u trećoj i posljednjoj etapi projekta tijekom razdoblja 2007.-2008. Strateški plan razvitka glavnih institucija za reviziju u BiH je glavna baza za treću etapu projekta. Ukupni cilj projekta bi se trebao postići kroz aktivnosti u dvije oblasti: institucionalno jačanje i profesionalna nadogradnja.
Oblast projekta: Javne financije
Revizija: obuka u financijskoj i reviziji učinka, kao i razvitak vanjskih i unutarnjih odnosa, putem npr. potpore razvitku procedura i priručnika.
Donator: Švedski državni ured za reviziju (SNAO)
Organizacija, izvođač, partner: Glavne institucije za reviziju u Bosni i Hercegovini
Status implementirranja: Završen
Trajanje projekta: 2007. – 2008.
Ukupan proračun (€): 1, 500,000.00
Proračun po godinama implementiranja: 2006 2007 2008 2009
Kontakt osoba za donatora: Ms. Ariane Andersson, rukovoditeljica projekta, Strosmajerova 6/1, 71 000 Sarajevo,tel: 033 217 951, faks: 00 387 33 217 945, mob:061 899 125