Iako na svim nivoima vlasti u BiH postoji pravni okvir za upravljanje učinkom, koji se ogleda prije svega u formi ocjene učinka državnih službenika, u praksi još uvijek nije ostvarena sistematična primjena propisa u ovoj oblasti. Različite institucije na različit način vrše ocjenjivanje državnih službenika, često uz nedostatak objektivno utvrđenih kriterija ocjenjivanja, što dovodi do problema u sprovođenju procesa ocjenjivanja na nivou pojedinaca, a nije rijedak slučaj da se u nekim institucijama stvara veoma jak otpor prema institutu ocjenjivanja uopće.

Glavni cilj projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH” je poboljšanje uspješnosti, efikasnosti, djelotvornosti i odgovornosti u radu organa državne službe/uprave, kroz unapređenje postojećeg sistema upravljanja učinkom na različitim nivoima vlasti u BiH. Realizacijom Projekta, bit će osigurana podrška Akcionom planu 1 za provedbu reforme javne uprave u BiH i time pružen doprinos implementaciji Strategije reforme javne uprave BiH u cilju ispunjenja uvjeta za članstvo u Evropskoj uniji.

Cilj nam je da vam olakšamo pristup svim relevantnim projektnim dokumentima, analizama kao i da vas blagovremeno obavještavamo o novostima vezanim za projekat.

WON prijava
Prijavi se na intranet sistem projekta "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH"
 Korisničko ime
Lozinka