Broj projekta: BA06 IB OT 05 TL CARDS/2008/154-170
Ime projekta: Jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za javne nabavke BiH
Kratak opis: Cilj je obezbijediti twinning light pomoć Agenciji za javne nabavke u jačanju svoje organizacione postavke i povećanju kapaciteta za dalje razvijanje legislative o javnim nabavkama u skladu sa direktivama EK.
Oblast projekta: Javne nabavke
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: B.& S:U. Beratungs – und Service-Gesellschaft
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 25. mart 2008. – 26. novembar 2010.
Ukupan budžet (€): 290,950.00
Budžet po godinama implementacije: 2008
2009
2010 2011
       
Kontakt osoba za donatora: Irena Šotra, task manager, Skenderija 3a, Sarajevo, tel: +387 33 25 47 00