Broj projekta: CARDS/2006/122-673
Ime projekta: Podrška sektoru statistike u BiH – Faza III
Kratak opis: Jačanje Agencije za statistiku BiH i entitetskih zavoda za statistiku. Projekat će podržati sedam statističkih komponenti.
Oblast projekta: Statistika
Donator: Evropska komisija (EK)
Organizacija, izvođač, partner: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 6. juli 2006. – 21. februar 2009.

Ukupan budžet (€): 1,449,204.11
Budžet po godinama implementacije:   2006 2007 2008
       
Kontakt osoba za donatora: Faris Hadrović, Skenderija 3a, Sarajevo, tel:+387 33 254 700