No.   Ime
1 2015: Odluka o dodjeli ugovora za implementaciju projekta “Specijalistički program obuka za IT menadžere”
2 2015: Odluka o poništenju postupka nabavke za implementaciju projekta “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata”
3 2015: Odluka po žalbi (lož ulje, gorivo)
4 2016-04-05: Odluka o dodjeli ugovora SPPD II
5 2016: Odluka o dodjeli ugovora za implementaciju projekta “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”
6 2016:Odluka o dodjeli ugovora SPPD II
7 2016:Odluka o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za projekat “Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge”
8 2016:Odluka o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za projekat “SPPD – faza II”
9 2016:Odluka o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za projekat iz oblasti ULJP
10 2016:Odluka o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
11 2016:Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta “Obuka sluzbenika za informisanje/odnose s javnoscu-faza II”
12 2016:Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaza nabavku robe
13 Odluka o dodjeli ugovora (Gorivo i lož ulje)
14 Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke za implementaciju projekta nabavke IS
15 Odluku o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke za implementaciju projekta „Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću- faza II“