Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave te koordinatori za reformu javne uprave vlada Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH Aleksandar Šuvak, Enver Išerić i Davor Šolaja  postigli su na današnjem online sastanku dogovor o početku pripreme izvještaja o napretku institucija BiH u provedbi reforme javne uprave, odnosno provedbi mjera i aktivnosti iz Akcionog plana reforme javne uprave za period 2018.-2022.) .

Planirano je da izvještaj bude završen i objavljen najkasnije do marta 2023. godine.  U prethodnom periodu, Ured koordinatora za reformu javne uprave pripremio je Smjernice za monitoring i izvještavanje te je dizajniran i IT sistem preko kojeg će kontakt osobe za reformu javne uprave na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH unositi podatke.

Pripremu izvještaja pomoći će organizacija SIGMA koja Uredu koordinatora za reformu javne uprave pruža kontinuiranu podršku u procesu reforme javne uprave.

Ćuzulan je učesnike današnjeg sastanka  podsjetio je da je Ured koordinatora za reformu javne uprave bio jedna od rijetkih institucija koja je od 2007. godine redovno pripremala izvještaje o napretku institucija u procesu reforme javne uprave ali da se takav izvještaj ne priprema od 2018. godine zbog kašnjenja na usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave, Akcionog plana za njegovu provedbu te kašnjenja u implementaciji ova dva strateška dokumenta. Usvajanje zajedničkog sistema praćenja napretka zasnovanog na učinku je i preporuka Specijalne grupe za reformu javne uprave, a Ćuzulan je ocijenio da su monitoring i izvještavanje ključni dio politika te da je bez njih nemoguće pratiti napredak u oblasti reforme javne uprave.

Pored koordinatora za reformu javne uprave, sastanku je prisustvovao i zamjenik koordinatora za reformu javne uprave BiH Darko Kasap sa saradnicima te predstavnici Delegacije EU u BiH Taru Karnisalo, Dijana Dedić i Duško Glodić kao i Egle Rimkute iz SIGMA.