Partnerstvo za otvorenu vlast (eng.Open Government Partnership-OGP) objavilo je novo izdanje “OGP National Handbook” 2022. u kojem su sadržani novi standardi učešća i zajedničkog kreiranja mjera iz akcionih planova.

Inače, Partnerstvo za otvorenu vlast, a čija je članica BiH, je multilateralna inicijativa čiji je cilj obezbijediti konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

Svake godine zemlje članice Partnerstva, pa tako i BiH, zajedno sa predstavnicima civilnog društva kokreiraju mjerekoje će doprinijeti da vlade budu otvorenije za građane.

Istraživanja temeljena na podacima OGP-a u posljednjih deset godina pokazuju da snažan i uključiv proces kokreiranja mjera iz Akcionog plana vodi do dobro osmišljenih i ambicioznijih obveza. Istraživanja također pokazuju da se snažniji rezultati postižu kada se saradnja nastavi kroz provedbu reformi.

Nacionalni priručnik OGP-a osmišljen je kako bi pomogao reformatorima u vladi i civilnom društvu u navigaciji kroz proces OGP-a. Uključuje smjernice, primjere, najbolje prakse, predloške i informacije o minimalnim zahtjevima svih ključnih trenutaka u sudjelovanju zemlje u OGP-u.

Priručnik možete preuzeti ovdje