Prethodnih dana, u organizaciji projekta “Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini” u Trebinju održana je dvodnevna radionica o temi “Važnost uvođenja i primjene standarda upravljanja kvalitetom u kontekstu efikasnosti procesa reforme javne uprave”.

Polaznici radionice, rukovodeći državni službenici sa sva četiri upravna nivoa u Bosni i Hercegovini, imali su priliku da, u interaktivnom procesu upoznaju se o alatima za upravljanje kvalitetom, o ispitivanju zadovoljstva korisnika i zadovoljstva zaposlenih, ali i praktičnim iskustvima određenih organizacija o uvođenju gore nabrojanih alata.

Predavači na radionicu su bili Kenan Avdagić (Ured koordinatora za reformu javne uprave), Azra Kost (Agencija za državnu službu BiH) i Dalibor Ćopić (Agencija za državnu upravu RS).