Ured koordinatora za reformu javne uprave održao je, u okviru podrške In-country mehanizma Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), danas online eGov radionicu sa nevladinim i IT sektorom.

Radionica pod nazivom Temeljni gradivni blokovi u funkciji preduslova za digitalne usluge javne uprave u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu od aktivnosti projektnog zadatka koji pokriva pregled i predstavljanje primjera najbolje prakse iz zemalja u kojima su sistemi pružanja digitalnih usluga javne uprave uspješno uvedeni, preporuku najboljih i odgovarajućih koraka naprijed i mapu puta koja sadrži sve potrebne korake za uvođenje svih navedenih preduslova kao pokretača pružanja usluga u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o sistemskim gradivnim blokovima na koje bi trebale da se oslanjaju sve elektronske usluge, doprinoseći njihovom bržem uspostavljanju, a uz istovremeno poboljšanje pristupa uslugama i ukupnog zadovoljstva realizovanim uslugama, kao što su uspostava kataloga usluga, uspostava i jačanje centra dijeljenih usluga, sistema e-plaćanja, CA, GSB – vladine servisne sabirnice, e-Sanduče i Cloud klasifikacija podataka. Imajući u vidu da su ove aktivnosti složene i zahtijevaju jasnu poziciju i konceptualno razumijevanje svih uključenih aktera, od izuzetne je važnosti uvesti odgovarajuće znanje i izraditi i predstaviti metodologiju najbolje prakse i ključnih mogućnosti kao preduslova za kasniju implementaciju svih potrebnih aktivnosti u oblasti pružanja usluga javne uprave. Ovakvi preduslovi definisani su Akcionim planom Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022 u okviru reformske oblasti Pružanje usluga, i to u okviru mjere 4.2. Poboljšanje dostupnosti usluga kroz različite komunikacijske kanale.

Uzimajući u obzir potrebu uspostavljanja šire svijesti o uvođenju ovakvih sistema, te aktivnu ulogu svih zainteresiranih strana, današnja radionica bila je prilika da se sa učesnicima podijele nalazi provedenih analiza, razmijene mišljenja i iskustva, te predstave naredni koraci u ovoj oblasti.

Na online radionici učestvovali su predstavnici Vanjskopolitičke inicijative BiH, Elektro-tehničkog fakulteta Sarajevo, Fakulteta informacijskih tehnologija Mostar, Elektro-tehničkog fakulteta Istočno Sarajevo, Sekcije inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija, QSS d.o.o. Sarajevo, IESC-a i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Neki od zaključaka radionice odnose se na istaknutu potrebu saradnje univerziteta i institucija javne uprave, potrebu uspostave i operativnosti multidisciplinarnih timova na rješavanju eGov rješenja (inžinjeri, pravnici, korisnici), povećanje stepena korištenja eServisa i digitalizacije dokumentacije kroz zakonsku regulativu, važnost zagovaranja i promocije pozitivnih primjera, ključnu ulogu donosilaca odluka, ePotpis kao ključ za razvoj raznih usluga i slično.