Ured koordinatora za reformu uprave Bosne i Hercegovine u saradnji s Agencijom za statistiku i Programom jačanja javnih institucija koji provodi GIZ ustanovili su blagi porast u ispunjavanju standarda transparentnosti u institucijama na nivou države Bosne i Hercegovine, u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Molbe za popunu upitnika dostavljene su na adrese 81 institucije, a 62 institucije dale su odgovore na svih 38 pitanja koji se odnose standarde proaktivne transparentnosti.

Rezultati su to trećeg online istraživanja o ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti provedenog ranije ove godine nakon što je Vijeće ministra BiH u decembru 2018. usvojilo Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti i zadužilo bh. institucije da ih provedu. Kako je rečeno, odziv institucija je svaki put veći, rezultati sve bolji.

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave Darko Kasap naglasio je da su samo četiri institucije Vijeća ministara BiH u potpunosti ispunile standarde transparentnosti. To je Direkcija za evropske integracije, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete, Agencija za statistiku i Ured koordinatora za reformu javne uprave. Te institucije objavile su sve podatke i informacije od javnog značaja (od kontakata uposlenika do ukupnih primanja rukovodilaca i službenika).

Po njegovim riječima, iako postoji pomak mnoge od institucija još drže informacije zatvorenim za javnost. Analizom je utvrđeno da pojedine od institucija nemaju niti osnovne podatke poput biografije rukovodilaca institucija, pravilnik o untrašnjoj organizaciji odnosno sistematizaciji radnih mjesta, a njih 16 nema objavljen akcioni plan za borbu protiv korupcije.

Direktorica Agencije za statistiku BiH Vesna Ćuzić zadovoljna je zbog činjenice da sve više institucija učestvuje u istraživanju, ali i naglašava da javna uprava ne smije zaboraviti da su osiguravanje prava na pristup informacijama, uspostavljanje saradnje i stalni dijalog sa korisnicima, transparentnost, otvornost i odgovornost presudni za održavanje povjerenja javnosti.

Savjetnik u Programu jačanja javnih institucija u BiH Elvis Mujanović kaže da su predmet tog istraživanja bile državne institucije i njihova transparentost, ali smatra da se isti principi i standardi mogu i treba da važe i za druge upravne nivoe, javna preduzeća i druge organizacije koje ih žele primijeniti.

“Transparentnost se mijenja, ne znači da će biti transparentno sutra ono što je jučer bilo. Budućnost nam nalaže što otvoreniju komunikaciju, da omogući nešto ovom društvu”, poručio je.