Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih i provedbenih struktura; iniciranja i usmjeravanja finansijske podrške i tehničke pomoći; implementacije reformskih mjera kroz projekte; promocije ukupnog reformskog procesa; pružanja informacija i mišljenja u vezi sa procesom reforme javne uprave te nadzora i evaluacije ukupnog napretka reforme javne uprave, u svrhu stvaranja efikasne, transparentne, ekonomične i moderne javne uprave orijentisane ka građanima.

U svrhu poboljšanja rada, Ured koordinatora za reformu javne uprave provodi anketu zadovoljstva korisnika putem koje želimo našem krugu korisnika ponuditi mogućnost, da nam daju svoje mišljenje o našem radu i uslugama, te svoje prijedloge za poboljšanje.

Bićemo Vam zahvalni ukoliko izdvojite nekoliko minuta za odgovaranje na dolje postavljena pitanja.

Obrazac pomenute ankete dostupan je na ovom linku.

Također, želimo naglasiti da je anketa anonimna i Vaše odgovore nemoguće je dovesti u vezu sa Vama.

Molimo Vas da anketu popunite najkasnije do 25. juna 2021.godine.

Unaprijed zahvaljujemo na saradnji i izdvojenom vremenu za popunjvanje ankete.

*Ovaj proces podržan je od strane njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi Program jačanja javnih institucija u BiH.