Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u suradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa razine BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uvjete za učinkovitu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih i provedbenih struktura; iniciranja i usmjeravanja financijske potpore i tehničke pomoći; implementacije reformskih mjera kroz projekte; promocije ukupnog reformskog procesa; pružanja informacija i mišljenja u vezi sa procesom reforme javne uprave, te nadzora i evaluacije ukupnog napretka reforme javne uprave, u svrhu stvaranja efikasne, transparentne, ekonomične i moderne javne uprave orijentirane ka građanima.

U svrhu poboljšanja rada, Ured koordinatora za reformu javne uprave provodi anketu zadovoljstva korisnika putem koje želimo našem krugu korisnika ponuditi mogućnost, da nam daju svoje mišljenje o našem radu i uslugama, te svoje prijedloge za poboljšanje.

Bićemo Vam zahvalni ukoliko izdvojite nekoliko minuta za odgovaranje na dolje postavljena pitanja.

Obrazac pomenute ankete dostupan je na ovoj poveznici.

Također, želimo naglasiti da je anketa anonimna i Vaše odgovore nemoguće je dovesti u vezu sa Vama.

Molimo Vas da anketu popunite najkasnije do 25. lipnja 2021.godine.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i izdvojenom vremenu za popunjvanje ankete.

*Ovaj proces podržan je od strane njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi Program jačanja javnih institucija u BiH.