Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju 28.maja ove godine u Brčkom IX Međunarodni naučni skup o temi COVID – 19 izazovi i posljedice.

U uvodnom dijelu naučnicima i stručnjacima iz 17 različitih zemalja svijeta obratit će se prof. dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave i i govorit će o značaju e-uprave u vrijeme pandemije COVID -19.

Gdin. Otajagić će se posebno u svom izlaganju, a što je tema i njegovog naučnog rada, osvrnuti na informatizaciju upravnog postupka i upravnog spora u kontekstu reforme javne uprave u BiH. Vrijeme svjetske krize sa pojavom pandemije ukazuje na nužnost i potrebu za reformom javne uprave, a posebno upravog postupka i upravnog spora, naročito u segmentu njihove informatizacije i upostave elektronskog načina rada.