Koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan, direktor Opće bolnice ”Prim. dr. Abdulah Nakaš” Ismet Gavrankapetanović i načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisali su danas Memorandum o saradnji u svrhu realizacije projekta kojim se budućim roditeljima treba olakšati prijava beba bez odlaska u matične urede.

“Cijela procedura obavlja se tako što se matični ured izmješta iz Općine Centar. Matičar ima svoju kancelariju u porodilištu Opće bolnice. Nakon rođenja djeteta roditelji mogu odmah izvršiti prijavu”, rekao je koordinator za reformu javne uprave u BiH Ćuzulan.

Projekt je u početnoj fazi kada se treba pokazati upotrebljivost sistema i kada će porodiljama biti omogućeno da u uredu u Općoj bolnici prijave dijete.

“U toj testnoj fazi vidjet ćemo s kojim problemima ćemo se suočiti. Zato treba iskazati dobru namjeru, jer još uvijek ima nepoznanica. Naime, nemamo elektronski potpis da bismo smo imali potpuno zatvoren sistem. Nadam se da ćemo izvršiti dodatno pritisak na sve institucije pa i zakonodavne, koje trebaju riješiti pitanje elektronskog potpisa”, dodao je Ćuzulan.

O ovom važnom koraku u reformi javne uprave direktor Opće bolnice Ismet Gavrankapetanović kaže da je cilj ljudima olakašti proceduru prijave djeteta.

“Ured će biti pod direktnom ingerencijom Općine Centar i Opće bolnice, neki bratski odnos. Mi smo obezbijedili potreban prostor, te se zahvaljujem načelniku Općine i cijelom Općinskom vijeću”, poručio je Gavrankapetanović.

Na prostoru Federacije ovo je prvi put da će se na ovaj način elektronskim putem prijavljivati novorođenčad. Zbog toga se u narednom periodu projekt planira proširiti i na druge gradske općine pored Centra.

“Sutra kada dobijete dijete nema više one komplikovane procedure u smislu da roditelji moraju otići u matične urede i prijavljivati dijete. Sve će se moći dešavati ovdje u Općoj bolnici”, zaključio je načelnik Općine Centar Mandić.