Ured koordinatora za reformu javne uprave i Ministarstvo finansija i trezora BiH su u saradnji sa Centrom za zastupanje građanskih interesa – CPI fondacijom danas održali online panel o unapređenju fiskalne i budžetske transparentnosti, a u okviru jednog od pilot projekata Programa jačanja javnih institucija, kojeg u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Cilj ovog online panela je bio da se kroz aktivnu diskusiju dođe do kvalitetnih sugestija i uvida u pozitivne i negativne aspekte aktuelnog stanja po pitanju budžetske transparentnosti, u smislu blagovremene i adekvatne dostupnosti bužetskih podataka široj javnosti, te problemima i uzrocima problema koji imaju ili mogu imati efekta na nedovoljnu proaktivnu transparentnost u ovom segmentu. Učesnici ovog online panela imali su priliku iznijeti svoje stavove i mišljenja o načinima i efektima učešća javnosti u budžetskom procesu u BiH, odnosno uopće prilikama koje se javnosti pružaju za učešće u ovom procesu, te svoje viđenje o modalitetima za unapređenje ove izuzetno bitne inkluzije.

Učešće na panelu uzeli su predstavnici nekih od najvećih budžetskih korisnica (Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Granična policija BiH) te institucije vodilje u proaktivnoj transparentnosti (Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, Direkcija za evropske integracije BiH i Agencija za statistiku BiH). Aktivno učešće na panelu uzeli su i predstavnici Centra za zastupanje građanskih interesa – CPI fondacije, Transparency International BiH, Centra za istraživačko novinarstvo i Romskog informativnivnog centra- udruženje KALI SARA.

Cilj pilot projekta ″Unapređenje fiskalne i budžetske transparentnosti″ je unapređena blagovremenost, potpunost i forma javne dostupnosti budžetskih dokumenata, relevantnih finansijskih i revizorskih izvještaja, te stvaranje uslova za značajnije učešće javnosti u procesu budžetiranja. Aktivnosti u konkretnom slučaju polaze od ispitivanja i poboljšanja stanja budžetske transparentnosti i učešća javnosti u budžetskom procesu u BiH, a u vidu izrade smjernica za dostizanje željenog nivoa budžetske transparentnosti izrađenih zajedničkim radom institucija i organizacija civilnog društva. Zamišljeno je da ovakav dokument bude izrađen u skladu sa standardima proaktivne transparentnosti koje je krajem 2018. godine usvojilo Vijeće ministara BiH, te kriterijima međunarodno priznate Ankete o otvorenom budžetu i indeksu otvorenosti budžeta (Open Budget Survey).

Na kraju pilot projekta predviđena je organizacija još jednog online panela, a sa ciljem predstavljanja izrađenog dokumenta predstavnicima institucija, nevladinih organizacija, medija, akademske i poslovne zajednice i donatora. Ciljevi ovog pilot projekta su usklađeni sa principima reforme javne uprave u tri reformske oblasti – Odgovornost, Upravljanje javnim finansijama i Izrada politika i koordinacija.