Osnovni cilj reforme javne uprave je građanima olakšati komunikaciju i interakciju s javnim organima u rješavanju njihovih svakodnevnih poslova. Najbolji orjentir uspješnosti provedene reforme će se ogledati tamo gdje je država građanima najbliža – u lokalnoj zajednici.

Dosadašnja reforma javne uprave, prema strateškim dokumentima koje su vlasti usvojile, odvijala se na nivou BiH, entitetima i Brčko distriktu BiH kroz šest oblasti: strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, javne finansije, upravlјanje lјudskim resursima, e-uprava, upravni postupci i upravne usluge i institucionalna komunikacija.

Međutim, zahvaljujući podršci međunarodne zajednice i ulaganjima donatora pružena je podrška da bi se uprava reformisala i na lokalnom nivou.

Jedan od pozitivnih primjera u provođenju reforme u lokalnim zajednicama je Grad Derventa. Dragan Vuković, stručni saradnik za strateška planiranja i investicije Dervente, kaže da su u toj lokalnoj zajednici proteklih godina, u saradnji sa međunarodnim partnerima, implementirali nekoliko važnih reformi. Kako ističe, pojednostavili su procese izdavanja dokumentacije, skratili vrijeme i smanjili troškove za određene dozvole i uspostavili jednošalterski sistem za postupke u procesu građenja i registracije.

“Građani, naprimjer, zahvaljujući elektronskom registru po prvi put imaju mogućnost da bez dolaska u lokalnu upravu dobiju uvid u odgovarajuću proceduru, vide koji dokumenti su im potrebni, koliko košta određena procedura, te saznaju u kom vremenskom roku mogu sve da završe, a čak postoji mogućnost da štampaju zahtjeve, što je prvi korak u razvoju elektronskog poslovanja”, kaže Vuković.

Naglašava da je ova lokalna zajednica 2018. započela modernizaciju javne uprave kroz projekat LIFE i EU ProLocal, koji je implementirala Međunarodna finansijska korporacija iz Grupacije Svjetske banke – IFC, u saradnji sa Britanskom ambasadom. U okviru projekta je, kako je istakao, uspostavljen elektronski registar administrativnih postupaka, smanjena visina troškova administrativne takse, a unaprjeđen je sistem izdavanja dozvola u oblasti prostornog uređenja. Takođe, kako je pojasnio Vuković, kroz program EU i Vlade Njemačke ProLocal, koji implementira njemački GiZ, radi se na jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Derventi.

“U oblasti koja se odnosi na pomoć lokalnoj privredi, do sada je formiran Privredni savjet Dervente, imenovan koordinator za rad s investitorima, izrađen investicioni profil Dervente, urađena lista investicionih podsticaja, a uspostavljena je i evidencija potencijalnih investitora”, rekao je Vuković i dodao: “Plan Grada Derventa je nastaviti put razvoja i modernizacije javne uprave kako bi postala još efikasnija i transparentnija jedinica lokalne samouprave, otvorena prema građanima i potencijalnim investitorima i spremna da odgovori na sve izazove u budućnosti.“

Dragana Bulić, portparolka u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS, kaže da su predstavnici Ministarstva održali sastanak s predstavnicima EU o mjerama iz Mišljenja Evropske komisije o bh. kandidaturi za članstvo u vezi s poboljšanjem funkcionisanja javne uprave kroz osiguranje profesionalne i depolitizirane državne uprave i koordinisanog pristupa izradi politika u BiH.

“Kada su u pitanju projekti, napominjemo da je u toku realizacija projekata u okviru IPA 2 Jačanje upravljanja ljudskim resursima u BiH, kao i Podrška reformi javne uprave u BiH. Imajući u vidu da se ovi projekti provode na sva četiri upravna nivoa u BiH, predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave učestvovali su u aktivnostima koje se odnose na realizaciju navedenih projekata. Opći cilj predmetnih projekata usmjeren je na stvaranje efikasne, transparentne, profesionalne i odgovorne javne uprave”, kaže Bulić.

U Uredu Transparency International-a u BiH navode i primjer lokalnih zajednica koje su pomogle poljoprivrednicima u načinu na koji apliciraju za podsticajna i druga sredstva pomoći.

“Mislim da su građani sve više svjesni da javna uprava mora biti profesionalan i svima dostupan servis. U narednom periodu ta svijest će sigurno rasti, a u jednom trenutku će se pojaviti i poriv da se ocjenuje kvalitet javnih usluga, ukoliko se ostane na istom reformskom kursu”, ocijenio je Uglješa Vuković, iz Transparency-ja.

Tekst je nastao u okviru javne kampanje koju provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH a podržava Program jačanja javnih institucija u BiH kao dio sveobuhvatne podrške vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke provedbi reforme javne uprave u BiH. Mišljenja i stavovi izneseni u ovom tekstu ne odražavaju nužno službene stavove i politike vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke i GIZ-a koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH.