Peti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH održan je jučer
putem video-konferencije.

Sastanak je sa strane BiH otvorio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, a
političkim dijalogom, koji je održan u prvom dijelu sastanka, kopredsjedao je ministar pravde
BiH Josip Grubeša. Sa strane EU delegacjama se obratila Genoveva Ruiz Calavera, direktorica
za Zapadni Balkan u Općoj upravi za susjedstvo i politiku proširenja (DG NEAR), a političkim
dijalogom kopredsjedala je Michela Matuella, zamjenica direktora za Zapadni Balkan u DG
NEAR-u.

Na ministarskom nivou s Evropskom komisijom je, među ostalim, razgovarano o strateškom
okviru za upravljanje javnim finansijama, finansiranju i strukturama za koordinaciju reforme
javne uprave, te izgradnji profesionalne i depolitizirane državne službe.

Komisija je pozdravila usvajanje Akcionog plana za reformu javne uprave (RJU) i usvajanje
strategija za upravljanje javnim financijama za razdoblje 2021. – 2025. na državnoj razini i u
Brčko distriktu BiH. Institucije u BiH su ohrabrene da što prije završe proces usvajanja
strategija na ostalim nadležnim razinama vlasti, te cjelodržavne strategije za upravljanje
javnim finansijama čime bi se BiH otvorila mogućnost za budžetsku podršku EU.

Komisija je naglasila važnost osiguranja finansijske održivosti provedbe Akcijskog plana za RJU, te
odgovarajućeg političkog i tehničkog upravljanja reformom.

Komisija je podsjetila da je dio prioriteta iz Mišljenja postojanje depolitizirane i profesionalne državne službe, a istakla je kao ključna pitanja i dalje ostaju fragmentacija pravnog okvira, politizacija, procedure zapošljavanja, napredovanja i otpuštanja, te transparentnost.

Tehničkim dijalogom, koji je održan u drugom dijelu sastanka, sa strane BiH kopredsjedavao
je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, a sa strane EU Alberto Cammarata,
zamjenik šefa Jedinice za Albaniju i BiH u DG NEAR-u.

Predstavnici institucija u BiH i Evropske komisije, u razgovarali su o prvedbi Akcionog plana za reformu javne uprave, državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima, te usklađivanju propisa o državnoj službi u cijeloj zemlji s principom zasluga.

Audio-video zapis početka sastanka i izjave Dragan Ćuzulana, predsjedavajući delegacije BiH na
dijalogu na tehničkom nivou o reformi javne uprave možete preuzeti na ovom linku.