Peti sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između EU i BiH održan je jučer
putem video-konferencije.

Sastanak je sa strane BiH otvorio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, a
političkim dijalogom, koji je održan u prvom dijelu sastanka, kopredsjedao je ministar pravde
BiH Josip Grubeša. Sa strane EU izaslanstvima se obratila Genoveva Ruiz Calavera, direktorica
za Zapadni Balkan u Općoj upravi za susjedstvo i politiku proširenja (DG NEAR), a političkim
dijalogom kopredsjedala je Michela Matuella, zamjenica direktora za Zapadni Balkan u DG
NEAR-u.

Na ministarskoj razini s Europskom komisijom je, među ostalim, razgovarano o strateškom
okviru za upravljanje javnim financijama, financiranju i strukturama za koordinaciju reforme
javne uprave, te izgradnji profesionalne i depolitizirane državne službe.

Komisija je pozdravila usvajanje Akcijskog plana za reformu javne uprave (RJU) i usvajanje
strategija za upravljanje javnim financijama za razdoblje 2021. – 2025. na državnoj razini i u
Brčko distriktu BiH. Institucije u BiH su ohrabrene da što prije završe proces usvajanja
strategija na ostalim nadležnim razinama vlasti, te cjelodržavne strategije za upravljanje
javnim financijama čime bi se BiH otvorila mogućnost za proračunsku podršku EU. Komisija
je naglasila važnost osiguranja financijske održivosti provedbe Akcijskog plana za RJU, te
odgovarajućeg političkog i tehničkog upravljanja reformom.

Komisija je podsjetila da je dio prioriteta iz Mišljenja postojanje depolitizirane i profesionalne državna službe, a istakla je kao ključna pitanja i dalje ostaju fragmentacija pravnog okvira, politizacija, procedure zapošljavanja, napredovanja i otpuštanja, te transparentnost.

Tehničkim dijalogom, koji je održan u drugom dijelu sastanka, sa strane BiH kopredsjedavao
je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, a sa strane EU Alberto Cammarata,
zamjenik šefa Jedinice za Albaniju i BiH u DG NEAR-u.

Predstavnici institucija u BiH i Europske komisije, u razgovarali su o prvedbi Akcijskog plana za reformu javne uprave, državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima, te usklađivanju propisa o državnoj službi u cijeloj zemlji s principom zasluga.

Audio-video zapis početka sastanka i izjave Dragan Ćuzulana, predsjedatelj izaslanstva BiH na
dijalogu na tehničkoj razini o reformi javne uprave možete preuzeti na ovoj poveznici.