Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine organizirat će webinar o temi “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi” 26. i 27.11.2020. godine u terminu od 10:00 do 11:30 sati.

Webinar podrazumijeva interaktivan, multimedijalan i inovativan transfer znanja i upotrebljivih informacija putem interneta. Savremen način edukacije omogućava uštedu vremena i novca, te mogućnost prisustva edukaciji sa bilo koje lokacije u svijetu. Obuka će se izvoditi putem Adobe Connect-a.

Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će od kontakt osobe za obuku dobiti korisničke informacije i upustva za pristup webinaru.

Podrška provedbi ove obuke pružena je u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH kao dio podrške reformi javne uprave u BiH.
Program jačanja javnih institucija provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke savezne vlade u saradnji s Vladom Ujedinjenog Kraljevstva.

Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Predavačice su: Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću, Ured koordinatora za reformu javne uprave i Slavica Škoro, stručna savjetnica za odnose s javnošću, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

Informacije o prijavi možete pronaći na ovom linku