Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Gender centra Federacije BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) počinje saradnja između ove dvije institucije na unapređenju upravljanja kvalitetom rada, a u okviru Programa jačanja javnih institucija, koji kao dio podrške reformi javne uprave u BiH uime vlada Njemačke i Velike Britanije implementira njemački GIZ.

Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković kazala je da je ovaj centar orijentiran ka svojim korisnicima i korisnicama, jer u okviru Vlade FBiH obavlja poslove na unapređenju ljudskih prava i sloboda žena i muškaraca, dječaka i djevojčica.

Uz tehničku podršku PARCO-a, kao i Fondacije Infohouse, Gender centar FBiH će u narednom periodu raditi na uspostavljanju metodologije i upitnika za ispitivanje zadovoljstva korisnika radom ove institucije.

“Ured koordinatora za reformu javne uprave i ovim potpisom na Memorandum pokazuje svoju opredijeljenost za efikasniju i efektniju javnu upravu na svim nivoima u BiH. Mjerenje zadovoljstva korisnika/ca je veoma bitan alat u javnoj uprav i u Evropi, a naročito u uspostavljanju dvosmjerne komunikacije između javne uprave i njenih korisnika”, ističe koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan.

Građani treba da kažu, naglašava on, šta očekuju od institucija, da ocijene njihov rad, ali isto tako da institucije uvaže konstruktivne kritike javnosti te donesu mjere koje će poboljšati njihov rad, saopćeno je iz Fondacije Infohouse.