Danas je u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave održana prezentacija izvještaja o samoprocjeni ove istitucije prema evropskom modelu za upravljanje kvalitetom – Common Assessment Framework  (CAF).

Kenan Avdagić, stručni savjetnik za sektorske reforme kazao je da je ovo drugi ciklus po CAF modelu koji provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave – institucija koja je kroz dokumente Vijeća ministara BiH zadužena za uvođenje i promociju ovog modela među institucijama Bosne i Hercegovine.

Izvještaj je pokazao da su uposlenici ocijenili boljom komunikaciju i saradnju sa korisnicima usluga Ureda, a naročito saradnju sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

Avdagić je ovaj izvještaj prezentirao kolegama u Uredu koordinatora, a cilj je da se svi zaposlenici upoznaju sa predloženim aktivnostima za unapređenje rada institucije.

Common Assessment Framework (CAF) – Zajednički okvir procjene – metodologija je razvijena od strane Evropskog Instituta za javnu administraciju i podržana od strane EU ministarstva zaduženih za javnu administraciju i predstavlja alat kvaliteta koji pomaže javnom sektoru u korištenju tehnika upravljanja kvalitetom u cilju poboljšanja njihovih performansi, čiji je cilj da u javnim organizacijama procjeni stanje u najvažnijim oblastima vezano za razvoj te rezultatima u organizaciji, te samim tim uvede poboljšanja na osnovu većeg fokusa na kvalitet.

Kao alat za upravljanje ukupnim kvalitetom, Zajednički okvir procjene temelji se na pretpostavci da se izvrsni rezultati u oblastima organizacijskog učinka, građana/korisnika, ljudi i društva postižu kroz strategiju zasnovanu na liderstvu i planiranju, kao i pomoću ljudi u organizaciji, partnerstava, resursa i procesa.

CAF je dostupan u javnom domenu, besplatan je i nudi se kao alat jednostavan za korištenje u cilju pomoći organizacijama javnog sektora u cilju unapređenja rada. CAF je osmišljen za upotrebu u svim oblastima javnog sektora i primjenjiv je za javne organizacije.

 

d ha