organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i tima tehničke pomoći „Support to Public Administration Reform in Bosnia and Hercegovina” u Tesliću je jučer i danas (16. i 17. januar 2020. godine) održan peti sastanak/ radionica tematskih radnih grupa za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022.

Na sastanku su predstavnici tematskih radnih grupa za oblasti: strateško planiranje i koordinacija politika, odgovornost, upravljanje ljudskim potencijalima, javne finansije i pružanje usluga razgovarali i usaglašavali pasoše indikatora i aktivnosti iz Akcionog plana za reformu javne uprave, a u cilju finalizacija ova dva dokumenta.

Sastanak je otvorio Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave još jednom naglasivši da je plan da se do kraja marta 2020. godine pošalje svim nivoima vlasti u BiH na usvajanje Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme javne uprave BiH.

I ovaj put državni koordinator je ukazao na činjenicu da svi nivoi vlasti nisu usvojili Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2022.  te izrazio nadu da će Vlada Republike Srpske to uskoro učiniti.

krasimir

 

Drugog dana sastanka predstavnicima radnih grupa obratio se i Krassimir Nikolov, šef Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Evropske unije u BiH.

Darko Kasap, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave na kraju sastanka je istakao da Ured koordinatora za reformu javne očekuje da do početka februara predstavnici tematskih radnih grupa završe rad na dokumentima.