U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i tima tehničke potpore i „Support to Public Administration Reform in Bosnia and Hercegovina” u Tesliću je jučer i danas (16. i 17. siječanj 2020. godine) održan peti sastanak/ radionica tematskih radnih skupina za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022.

Na sastanku su predstavnici tematskih radnih skupina za oblasti: strategijsko planiranje i koordinacija politika, odgovornost, upravljanje ljudskim resursima, javne financije i pružanje usluga razgovarali o pasošima indikatora i aktivnostima iz Akcijskog plana za reformu javne uprave, a u cilju finalizacija ova dva dokumenta.

Sastanak je otvorio Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave još jednom naglasivši da je plan da se do kraja ožujka 2020. godine pošalje svim razinama vlasti u BiH na usvajanje Akcijski plan za provedbu Strategije reforme javne uprave BiH.

I ovaj put državni koordinator je ukazao na činjenicu da sve razine vlasti nisu usvojile Strategijski okvir za reformu javne uprave 2018-2022.  te izrazio nadu da će Vlada Republike Srpske to uskoro učiniti.

Drugog dana sastanka predstavnicima radnih skupina obratio se i Krassimir Nikolov, šef Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Europske unije u BiH.

Darko Kasap, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave na kraju sastanka je istakao da Ured koordinatora za reformu javne očekuje da do početka veljače predstavnici tematskih radnih skupina završe rad na dokumentima.