Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH u saradnji sa IPA projektom tehničke pomoći „Support to Public Administration Reform in Bosnia and Hercegovina” organizuje 16. i 17.01.2020. godine u Tesliću, Banja Vručica (hotel Kardial) peti sastanak/ radionicu tematskih radnih grupa za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022.

Na sastanku je planiran nastavak razgovora o pasošima indikatora i Akcionom planu za reformu javne uprave,u cilju finalizacija ova dva dokumenta.

Ured koordinatora podsjeća na preporuku predstavnika Delegacije EU da se Akcioni plan za reformu javne uprave finalizira do kraja marta 2020. godine.