Konzorcij kompanija Infodom d.o.o. Sarajevo i Lanaco d.o.o. Banjaluka  su danas organizirali završnu konferenciju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH”.

Cilj projekta je podrška reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne, efikasne, transparentne i djelotvorne državne uprave.

“Iskreno vjerujem da danas korisničke institucije imaju kvalitetnu bazu podataka koja će im poslužiti za unapređenje kadrovske politike u institucijama. Baze sadržavaju sve važne podatke na jednom mjestu, poput broja službenika koji rade na javnim poslovima u Federaciji BiH, njihove stručne osposobljenosti i sl. Nadam se da ćemo sada imati jasniju sliku o tome treba li nam još stručnjaka iz neke oblasti ili ćemo imati potrebu za preraspodjelom poslova koje trenutno obavljaju zaposleni u organima uprave“, izjavio je državni koordinator za reformu javne uprave doc.dr. Dragan Ćuzulan.

U okviru projekta izrađeno je  više softverskih modula za upravljanje ljudskim potencijalima s osnovnim komponentama sistema kao što su: registar ljudskih resursa, zapošljavanje, osposobljavanje i usavršavanje.

Direktni korisnici projekta su: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH. Osim ovih institucija, korisnici projekta u Federaciji BiH su i federalni organi (uprave, zavodi, ministarstva) i institucije na svim nivoima vlasti (općinski, gradski, kantonalni, federalni). Korisnici projekta u Republici Srpskoj su republički organi uprave Republike Srpske, a u Brčko distrktu BiH ostale institucije Brčko distrikta BiH s pravom korištenja aplikacije.

Ukupni ugovoreni iznos projekta je bio 812.394,86 KM sa uključenim PDV-om, a finansiran je iz Fonda za reformu javne uprave.