Конзорциј компанија Инфодом д.о.о. Сарајево и Ланацо д.о.о. Бањалука  су данас организирали завршну конференцију пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Подођељењу за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ”.
Циљ пројекта је подршка реформи јавне управе у БиХ у сегменту изградње професионалне, ефикасне, транспарентне и дјелотворне државне управе.
“Искрено вјерујем да данас корисничке институције имају квалитетну базу података која ће им послужити за унапређење кадровске политике у институцијама. Базе садржавају све важне податке на једном мјесту, попут броја службеника који раде на јавним пословима у Федерацији БиХ, њихове стручне оспособљености и сл. Надам се да ћемо сада имати јаснију слику о томе треба ли нам још стручњака из неке области или ћемо имати потребу за прерасподјелом послова које тренутно обављају запослени у органима управе“, изјавио је државни координатор за реформу јавне управе доц.др. Драган Ћузулан.
У оквиру пројекта израђено је  више софтверских модула за управљање људским потенцијалима с основним компонентама система као што су: регистар људских ресурса, запошљавање, оспособљавање и усавршавање.
Директни корисници пројекта су: Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, Агенција за државну управу Републике Српске и Подођељење за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ. Осим ових институција, корисници пројекта у Федерацији БиХ су и федерални органи (управе, заводи, министарства) и институције на свим нивоима власти (опћински, градски, кантонални, федерални). Корисници пројекта у Републици Српској су републички органи управе Републике Српске, а у Брчко дистркту БиХ остале институције Брчко дистрикта БиХ с правом кориштења апликације.
Укупни уговорени износ пројекта је био 812.394,86 КМ са укљученим ПДВ-ом, а финансиран је из Фонда за реформу јавне управе.