U Sarajevu je u ponedjeljak, 9. decembra 2019. godine u hotelu Marriot Courtyard održan redovni donatorski koordinacijski sastanak u Sektoru za reformu javne uprave. Sastanak je organizirao Ured koordinatora za reformu javne uprave, a uz logističku podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne Vlade SR Njemačke implementira njemački GIZ.

Učesnici sastanka razgovarali su, između ostalog, o statusu pripreme akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, aktivnostima na provedbi strateških ciljeva, kao i trenutnom stanju, problemima, narednim koracima, i potrebnoj podršci za planirane aktivnosti vezane za Strateški okvir za RJU u BiH.

Predstavnici donatora opredjeljeni su za podršku reformi javne uprave koja je  jedan od ključnih prioriteta za približavanje BiH Evropskoj uniji.

Na sastanku su učestvovali predstavnici DEU u BiH, Švedske SIDA-e, ambasade Velike Britanije, Francuske te predstavnici njemačkog GIZ-a.