У Сарајеву је у понедјељак, 9. децембра 2019. године у хотелу Marriot Courtyard одржан редовни донаторски координацијски састанак у Сектору за реформу јавне управе. Састанак је организирала Канцеларија координатора за реформу јавне управе, а уз логистичку подршку Програма јачања јавних институција који по налогу Савезне Владе СР Њемачке имплементира њемачки ГИЗ.

Учесници састанка разговарали су, између осталог, о статусу припреме акционог плана за имплементацију Стратешког оквира за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини, активностима на проведби стратешких циљева, као и тренутном стању, проблемима, наредним корацима, и потребној подршци за планиране активности везане за Стратешки оквир за РЈУ у БиХ.

Представници донатора опредјељени су за подршку реформи јавне управе која је  један од кључних приоритета за приближавање БиХ Европској унији.

На састанку су учествовали представници ДЕУ у БиХ, шведске СИДА-е, амбасаде Велике Британије, Француске те представници њемачког ГИЗ-а.