Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof dr. Ferid Otajagić sa saradnicima danas je u Sarajevu održao sastanak sa Arbenom Murtezićem, direktorom Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Zamjenik državnog koordinatora predstavio je aktivnosti iz oblasti reforme javne uprave, a naročito aktivnosti koje su planirane u Akcionom planu za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije.

Sudionici sastanka složili su se da je u narednom periodu potrebno provesti dodatne edukacije sudija iz upravnih odjeljenja koji vode upravne sporove.

„Nedostaje nam edukacija sudija iz oblasti evropskog upravnog prava“, zaključio je Murtezić i podržao otvoren pristup  Ureda koordinatora za reformu javne uprave  za buduće edukacije sudija, a posebno sudija iz upravnih odjeljenja.

Na sastanku je razgovarano i o potrebi  da se kroz buduće reforme iz oblasti javne uprave analizira rješavanje sporova iz upravnih ugovora u upravnom postupku i upravnom sporu.

Istaknuta je i uočena potreba za evropeizacijom upravno-sudske zaštite, a što je i obaveza BiH na putu ka EU.